•       Komplexní zajištění zkoušek kameniva pro výrobce v rámci systémů řízení výroby od týdenních, měsíčních, ročních zkoušek kameniva v komplexním rozsahu dle norem:
•       Dohlížíme a zajišťujeme veškeré služby ohledně jakosti výroby včetně výrobkové certifikace
•       Zpracováváme specifické požadavky dle TP Českých drah, ŘSD nebo jiných náročných odběratelů
•       Protokoly o zkouškách mohou být zasílány   (e-mail nebo faxem a výsledná zpráva poštou) na požadovanou adresu, v požadovaném jazyce a formě
•       Provádíme předem definovaný soubor zkoušek - specifické zkoušky doplňující základní testy s vysokou četností podnikové laboratoře      
•       Program „šitý na míru“ z pohledu nákladů a využití interních kapacit zadavatele
•       Jedná se o propojení první a druhé varianty s prohloubeným individuálním přístupem zohledňujícím podmínky konkrétní provozovny.
•       Progresivní varianta zajištění služeb zaměřená na efektivní zajištění služeb a dosažení úspory nákladů na jakost (ekonomický kompromis)