Společnost Zkušebna kameniva s.r.o.


Akreditovaná ČIA zkušební laboratoř č. 1141
Člen certifikačního sdružení STAVCERT- autorizovaná osoba AO 205

Vznikla v roce 1995. Sídlo společnosti a laboratoř je v Blatné – město na pomezí západních, jižních a středních Čech. Provozujeme nezávislou specializovanou laboratoř poskytující celý rozsah zkoušek kameniva a s tím související komplexní soubor služeb. Laboratoř je akreditovaná ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.) výsledky zkoušek jsou uznávané subjekty v rámci Evropské Unie

Sídlo firmy


Pohled do zkušebny a několik zajímavostí  (bez komentáře)...