Akreditovaná ČIA zkušební laboratoř č. 1141


Disponujeme dlouhodobou praxí v oboru stavebního zkušebnictví specializovaným na zkoušky kameniva, kvalifikovaným a proškoleným personálem oprávněním k provádění akreditovaných zkoušek. Akreditace ČIA garantuje profesionální výkon, odbornou způsobilost a  nezávislost výsledků zkoušek.


Zajišťujeme komplexní zkoušky kameniva od odběru vzorku po dodání protokolu o zkouškách nejkratším možném čase a služby dle požadavků klientů. Zajišťujeme komplexní akreditované zkoušky požadavků:

TP Českých drah
Ředitelství silnic a dálnic – dle TP – 137
Specifických zadání zákazníků a jejich náročných odběratelů

Zkoušky kameniva, umělého kameniva, recyklátů, strusek a dalších materiálů používaných jako náhrada kameniva uznávaných v rámci EU v plném rozsahu (možno i ASTM, ČSN, DIN)
Seznam akreditovaných zkoušek ČIA  v PDF-formátu